> Militza Brugge

Oostakker, in een groene omgeving

Zorgprofielen

Op latere leeftijd zorgt de gezondheidstoestand er vaak voor dat medische en/of paramedische ondersteuning nodig is.

Aan de hand van de Katz-schaal (= schaal om de zorgbehoefte te meten aan de hand van een aantal criteria oa. wassen, kleden, continentie, ...) wordt een score toegekend aan de resident. De score kan gaan van 0 (volledig zelfstandig bij alle handelingen of slechts lichte hulp vereist) tot C en C palliatief.

De hoeveelheid hulp die een patiënt kan krijgen wordt bepaald door de graad van zorgafhankelijkheid. Er is een financiële tussenkomst voorzien vanuit het RIZIV via derde betalersregeling (volgens de wettelijke bepalingen).

Naarmate de zorgbehoefte verhoogt kan het team van thuisverpleegkundigen u ondersteunen bij een wekelijkse douche, een dagelijks toilet tot palliatieve begeleiding (zie verder). Ook kan u terecht bij de thuisverpleegkundigen voor een inspuiting, wondzorg,... .